JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka


"Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka vrši sistematsku naplatu usluga održavanja groblja. Održavanje groblja obuhvata: košenje groblja, odvoz smeća, čišćenje odvodnih kanala, puteva i staza, ... U toku je izrada uplatnica za 2015. godinu.

Cijena godišnjeg održavanja iznosi 24 KM

Uplatu možete izvršiti na jedan od sljedećih načina:

1. uplatom na blagajni preduzeća na lokacijama:

 • ul. Rade Radića bb - Centralno gradsko groblje u Vrbanji
 • ul. Franca Šuberta 11 (lokacija groblja - Pobrđe)

2. uplatom na šalteru pošte

3. uplatom u banci na jedan od žiro računa:

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 562-100-80000145-29

Nova banka Banja Luka                     555-007-00561572-43

 

Plaćanje se može obaviti i iz inostranstva uplatom na devizni račun preduzeća, prema sljedećim instrukcijama:

 • Field 56: Intermediary:

  CORRESPONDENT BANKS S.W.I.F.T. CODE Currency /
  Our Account Number
  DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/MAIN
  GERMANY
  DEUTDEFF EUR 100-93628070000
  USD 100-93628070005
  COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN
  GERMANY
  COBADEFF EUR 400876878000
  LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG
  FRANKFURT AM MAIN
  GERMANY
  LHBIDEFF EUR 0009961004
  USD 0009961301
  AUD 0009961335
  CAD 0009961350
  CHF 0009961319
  DKK 0009961376
  GBP 0009961327
  JPY 0009961384
  NOK 0009961368
  SEK 0009961343
  BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG
  VIENNA AT AUSTRIA
  BKAUATWW EUR 51010074600
 • Field 57: Account with institution:
  Swift code: RAZBBA22
  NLB Razvojna banka a.d.
  Milana Tepića br.4, 78000 Banja Luka
  Bosnia and Herzegovina
 • Field 59: Beneficiary customer (there is no IBAN in this country)
  540000-1058924-508-555
  GRADSKO GROBLJE ODKJP
  BA, BANJA LUKA

NAPOMENE ZA UPLATU NAKNADE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA:

 • Ukoliko naknadu za održavanje groblja plaćate u pošti ili na blagajni preduzeća putem uplatnice koju smo Vam dostavili, dužni ste da navedete ko plaća račun (prezime, ime i adresu).
 • Ukoliko naknadu za održavanje groblja plaćate u banci, dužni ste da navedete Vaše prezime, ime i adresu, kao i podatke o namjeni uplate (prezime i ime pokojnika i MKS-broj iz matične knjige sahranjenih u  "Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka).

NAPOMENE ZA UPLATU NAKNADE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA PO OSNOVU REZERVACIJE:

 • Ukoliko naknadu za održavanje groblja po osnovu rezervacije plaćate u banci, dužni ste da navedete Vaše prezime, ime i adresu, kao i podatke o namjeni uplate ( MKR-broj iz matične knjige rezervacija u "Gradsko groblje"JK a.d. Banja Luka).
 • Uplatnica za održavanje po osnovu rezervacije koju smo Vam dostavili (za plaćanje u pošti ili na blagajni preduzeća ) popunjena je svim potrebnim podacima.

 

IZGLED UPLATNICE ZA UPLATU NAKNADE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

upl1

IZGLED UPLATNICE ZA UPLATU NAKNADE ZA ODRŽAVANJE GROBLJA PO OSNOVU REZERVACIJE

upl2

Izvod iz cjenovnika usluga

 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
 • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
 • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
 • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Pretraživanje