JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Adrese:

 • ul. Rade Radića bb (Centralno gradsko groblje u Vrbanji, sjedište Društva)
  ul. Franca Šuberta 11 (Groblje na lokaciji Pobrdje)

Telefoni:

 •         uprava, direktor  +387 (0)51  216-412
                             fax  +387 (0)51  216-437
            dežurna služba  +387 (0)51  214-107
                                    +387 (0)51  214 -060
               dežurni vozač +387 (0)65  646-312
  salon pogrebne opreme +387 (0)66  139-956

E-mail:

Žiro računi:

 • 562-100-80000145-29
  555-007-00561572-43

Matični podaci:

 • Sud registracija: Osnovni sud Banja Luka
 • Broj upisa u sudski registar: 1-281-00
 • Matični broj: 1058924
 • JIB: 4400873890005
 • PIB: 400873890005

Informacija o postupcima koje je potrebno preduzeti u slučaju smrti ako je smrt nastupila u kući/stanu

obavjestiti mrtvozornika koji će izaći na lice mjesta i izdati Uvjerenje o smrti, telefon Hitne pomoći 124

Obavjestiti „Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka na jedan od dežurnih telefona: 051/214-107 i 065/646-312; koji će na osnovu izdatog Uvjerenja o smrti preuzeti i prevesti tijelo u gradsku mrtvačnicu;

Pripremiti odjeću za umrlog u kojoj će biti sahranjen (donosi se odjeća kao i za živu osobu). Odjeća se može nabaviti i na "Gradskom groblju" JK a.d. Banja Luka, a na istom mjestu mogu se uraditi i smrtovnice, te je poželjno sa garderobom donijeti i fotografiju preminulog. Ukoliko je preminulo lice penzioner potrebno je ponijeti i zadnji ček od penzije jer Gradsko groblje omogućuje ugovor na osnovu kojeg se troškovi pogrebnih usluga odmah smanjuju u visini pomoći za slučaj smrti od Fonda PIO RS i Udruženja penzionera Grada Banjaluka ukoliko je preminuli bio njihov član.

Sa naprijed navedenim javiti se u prostorije „Gradskog groblja" u Ulici Rade Radića bb - Vrbanja, svakim danom od 7:30 do 14,30 časova i dogovoriti sve potrebno za sahranu umrlog ili odvoz na drugo groblje, osim vjerskog obreda koga je potrebno dogovoriti sa predstavnicima neke od vjerskih zajednica.

Nakon zakazivanja sahrane ili mjesta odvoza umrlog lica odabrati pogrebnu opremu (sanduk, vijence, cvijeće, garderobu za pokojnika i dr.) Ukoliko se preminulo lice sahranjuje na Gradskom groblju potrebno je prije sahrane dostaviti i Izvod iz matične knjige umrlih.

Informacija o postupcima koje je potrebno preduzeti u slučaju smrti ako je smrt nastupila u bolnici

Potrebno je obratiti se Gradskom groblju Banjaluka na tel. 051/214-060 i provjeriti da li je tijelo smješteno u mrtvačnicu Gradskog groblja

Potrebno je uzeti Potvrdu o smrti na Odjelu UBKC Banjaluka gdje je smrt nastupila.

Pripremiti odjeću za umrlog u kojoj će biti sahranjen (donosi se odjeća kao i za živu osobu). Odjeća se može nabaviti i na Gradskom groblju, a na istom mjestu mogu se uraditi i smrtovnice te je poželjno sa garderobom donijeti i fotografiju preminulog. Ukoliko je preminulo lice penzioner potrebno je ponijeti i zadnji ček od penzije jer Gradsko groblje omogućuje Ugovor na osnovu kojeg se troškovi pogrebnih usluga odmah smanjuju u visini pomoći za slučaj smrti od Fonda PIO RS i Udruženja penzionera Grada Banjaluka ukoliko je preminuli bio njihov član.

Sa naprijed navedenim javiti se u prostorije „Gradskog groblja" u Ulici Rade Radića bb u naselju Vrbanja, svakim danom od 7:30 do 14:30 časova i dogovoriti sve potrebno za sahranu umrlog ili odvoz na drugo groblje, osim vjerskog obreda koga je potrebno dogovoriti sa predstavnicima neke od vjerskih zajednica.

Nakon zakazivanja sahrane ili mjesta odvoza umrlog lica odabrati pogrebnu opremu (sanduk, vijence, cvijeće, garderobu za pokojnika i dr.) Ukoliko se preminulo lice sahranjuje na Gradskom groblju potrebno je prije sahrane dostaviti i Izvod iz matične knjige umrlih.

NAPOMENA: Ukoliko je sahrana na "Gradskom groblju" Banjaluka termin sahrane objaviti javnosti tek nakon zakazivanja termina u prostorijama našeg preduzeća ili u dogovoru sa ovlaštenim radnikom preduzeća.

Izvod iz cjenovnika usluga

 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
 • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
 • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
 • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Pretraživanje