JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

V VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 11.10.2018. godine, donio je Odluku, kojom saziva V VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 31.10.2018. u 09.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

 

 

"GRADSKO GROBLJE" JK a.d.
BANJA LUKA
BROJ: 2923/18
Dana: 11.10.2018.god.

 

Na osnovu člana 55. tačka 4. Statuta "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 11.10.2018. godine, donio je Odluku, kojom

 

SAZIVA

 

V VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 31.10.2018. u 09.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- komisije za glasanje,

- zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

2. Usvajanje Zapisnika sa 8.godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 14.05.2018. godine;

3. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i Odluke o imenovanju 1 (jednog) člana Nadzornog odbora Društva.

 

Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine akcionara je razrješenje vršioca dužnosti 1 (jednog) člana Nadzornog odbora i imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, Ul. Rade Radića bb počev od 15.10.2018. godine.

Pravo učešća i pravo glasa na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a pribaviće se sa danom 20.10.2018. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 02.11.2018. godine u 09.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Saziv za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA:

Živko Karalić s.r.

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 15.11.2018

 

13,00   Kutić Mirjana

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02465-600.jpg

Pretraživanje