JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

IV VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA

Nadzorni odbor Društva na svojoj 21. sjednici održanoj 28.09.2016.godine, donio je Odluku, kojom saziva IV VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 19.10.2016. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

 

 

"GRADSKO GROBLJE" JK a.d.
BANJA LUKA
BROJ: 2662/16
Dana: 29.09.2016.god.

 

Na osnovu člana 55. tačka 4. Statuta "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj 21. sjednici održanoj 28.09.2016.godine, donio je Odluku, kojom

 

SAZIVA

 

IV VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA"GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 19.10.2016. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- komisije za glasanje,

- zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

2. Usvajanje Zapisnika sa 3.Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 29.07.2016.godine;

3. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Društva;

4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;

5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora i novoimenovanog Nadzornog odbora Društva;

6. Tekuća pitanja

 

Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine akcionara je razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka i imenovanje novog Nadzornog odbora "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, ul. Rade Radića bb počev od 03.10.2016.godine.

Pravo učešća i pravo glasa na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Spiska dioničara koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a pribaviće se sa danom 07.10.2016.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 20.10.2016.godine u 12.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Saziv za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA:

Nebojša Arbutina s.r.

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 26.06.2017


13:00 Malinović Jovo (1935 - 2017)

Raspored sahrana za 03.07.2017

13,00 Milić (Slavka) Pero (1988 - 2017)

Raspored sahrana za 25.07.2017

14,00 Ilić (Gliše) Dragica (1956 - 2017)

Raspored sahrana za 27.07.2017

13,00 Pilipović (Dušana) Vinka (1962 - 2017)

14,00 Kenjalo (Petra) Dušan (1928 - 2017)

15,00 Tahirović - Anna Valentina (1998 - 2017)

Raspored sahrana za 12.08.2017

13,00 Stanić (Sime) Slobodan (1942 - 2017)

Lokacija POBRĐE

 
 
Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad (1943)

 

 

Raspored sahrana za 12.07.2017


14:00 Kovacevic Milja  (1930)

 

 

Raspored sahrana za 11.07.2017


14:00 Macanovic Joka ( 1929)

 

 

Raspored sahrana za 10.07.2017


14:00 Gajic Milutin  ( 1935)

 

 

Raspored sahrana za 07.07.2017


14:00 Vukolic Radojka  (1936)

 

 

 
 
 
Raspored sahrana za 06.07.2017


14:00 Kukic Dragomir

 

 

Raspored sahrana za 03.07.2017


14:00 Podobnik Emira (1942)

 

 

Raspored sahrana za 01.07.2017


14:00 Ninkovic Mirjana (1934)

 

 

Raspored sahrana za 28.06.2017


14:00 Carevic Angelina (1934)

 

 

Raspored sahrana za 27.06.2017


13:00 Beharic Goran (1952)


14:00 Krivokuca Adela (1944)

 

 

Raspored sahrana za 22.06.2017


12:00 Matić Dušan (1929)


14:00 Gligorević Vanja (1972)

Naš Youtube kanal

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02402-600.jpg

Pretraživanje