JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

2. VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA"GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 27.08.2015. godine, donio je Odluku, kojom saziva 2. VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 16.09.2015. u 09.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

''GRADSKO GROBLjE'' JK a.d.                                                    
BANjA LUKA
BROJ:2365 /15
Dana: 28.08.2015.god.

Na osnovu člana 55. tačka 4. Statuta "Gradskog groblja"JK a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 27.08.2015.godine, donio je Odluku, kojom


SAZIVA

II VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA"GRADSKO GROBLjE" JK a.d. BANjA LUKA koja će se održati dana 16.09.2015. u 09.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED


1.    Izbor radnih tijela Skupštine:


-    komisije za glasanje,


-    zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.


2.    Usvajanje Zapisnika sa 5.godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 16.06.2015.godine;


3.    Donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjeg člana Nadzornog odbora i imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva.


Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine akcionara je razrješenje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora "Gradskog groblja"JK a.d. Banja Luka .


Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, ul. Rade Radića bb počev od 01.09.2015.godine.


Pravo učešća i pravo glasa na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Spiska dioničara koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a pribaviće se sa danom 06.09.2015.godine.


U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 18.09.2015.godine u 09,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Saziv za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na internet stranici Društva.

                                                                               PREDSJEDNIK
                                                                               NADZORNOG ODBORA:
                                                                                Nebojša Arbutina s.r.

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 21.09.2017

 

14:00 Kezija Milan

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02375-600.jpg

Pretraživanje